OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE
PROGRAM 500+ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 czerwca 2016 14:29

W dniu 6 czerwca br. przy Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie stacjonowało Mobilne Centrum Informacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. Mieszkańcy naszej Gminy mogli uzyskać informację i skorzystać z porad dot. rządowego programu świadczeń wychowawczych udzielanych przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Można było również złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. 500+

Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2016 09:13
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 maja 2016 10:24

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że w wyniku naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana oferta Pani Agaty Szczubełek zam. Łęg Starościński za cenę jednej godziny 40,00 zł. brutto (słownie: czterdzieści złotych)

INFORMACJA Informacja

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Piersa

 
NABÓR NA OPIEKUNA DO WYKONYWANIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:29

NABÓR NA OPIEKUNA DO WYKONYWANIA
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa-zlecenie
Okres obowiązywania umowy: od czerwca 2016 r. do grudnia 2016 r.

I. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

b) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
c) nieposzlakowana opinia,
d) pełna zdolność do czynności prawnych.
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
3. spostrzegawczość, podzielność uwagi,
4. zrównoważenie emocjonalne.
5. odporność na trudne sytuacje i stres.

V.  Wymagane dokumenty:
1. oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku,
2. Curriculum Vitae (CV)
3. List motywacyjny
4. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS w Lelisie, ul. Szkolna 37 07-402 Lelis lub pocztą (na adres j. w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru  na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do dnia 04.05.2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS).

Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik OPS będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

•  cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ops.lelis.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w  w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis


Informacja merytoryczna – tel. 29 7611997  Pani Elżbieta Lenkiewicz

OFERTA Nabór - informacja

OFERTA Formularz ofertowy

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Piersa

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:48
 
INFORMATOR - PROGRAM RODZINA 500+ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2016 16:07

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus przedstawiamy kompendium wiedzy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie – Dział Świadczeń Rodzinnych w pokoju nr 1 (wejście B) w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, portal elektroniczno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze – ESP) od 1 kwietnia 2016 r.

Warunkiem złożenia wniosku w formie elektronicznej przez system EMPATIA jest posiadanie podpisu elektronicznego:

  • Podpis kwalifikowany (preferowany)
  • Profil zaufany na platformie E-PUAP

Składając wniosek przez np. system bankowy podpis elektroniczny nie będzie wymagany.


Wzór wniosku i załączników:

Wnioski są również do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie - ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis - pokój nr 1 (wejście B).

 

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kontakt:

tel. /29/ 761-19-98

 

Poprawiony: czwartek, 04 maja 2017 09:09
 
Wzory wniosków Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2016 15:40

PROGRAM RODZINA 500+W związku z przygotowaniami do realizacji Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie.

 

Poniżej zamieszczamy wzory wypełnionych wniosków dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500+:

  • PROGRAM RODZINA 500+ WNIOSEK_1 - wzór wypełnionego wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko.
  • PROGRAM RODZINA 500+ WNIOSEK_2 - wzór wypełnionego wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko.
Poprawiony: czwartek, 31 marca 2016 22:06
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

TŁUMACZ STRONĘ

RODZINA 500+

 

PROGRAM RODZINA 500+

STRONY WWW


CENTRALNA APLIKACJA STATYSTYCZNA

SEPI

FACEBOOK

Ulti Clocks content

GOŚCIE ONLINE

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj25
mod_vvisit_counterWczoraj65
mod_vvisit_counterTen tydzień421
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1509
mod_vvisit_counterTen miesiąc3817
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc4762
mod_vvisit_counterWszystkich532062

Aktualnie: gości 1 połączonych
IP gościa: 54.162.19.123
 , 
Czas: Maj 27, 2017